Francesco Uccheddu: "Mamutone"

Francesco Uccheddu: "Mamutone"

Author: Francesco Uccheddu

Title: "Mamutone" (ancient Sardinian mask)

Technique:  sardinian trachite sculpture

Size: 41x22x8 cm (approx), weight 7.2kg

SKU: UCCHEDDU001

    ©2019 by Galleria Tratti di mare - P.I. 11955271009