Francesco Uccheddu: "Pesce in trachite rosa"

Francesco Uccheddu: "Pesce in trachite rosa"

Author: Francesco Uccheddu

Title "Pesce in trachite rosa" 

Technique: Sculpture in sardinian pink trachite

Size: 48x25x10 cm, weight 13.5 kg

SKU: UCCHEDDU002