Francesco Uccheddu: "Trachite face"

Francesco Uccheddu: "Trachite face"

Title: "Trachite face"

Author: Francesco Uccheddu

Technique: Sculpture in sardinian pink trachite

Size: 47x20x4 cm

Weight:  5 kg

SKU: UCCHEDDU004

    ©2019 by Galleria Tratti di mare - P.I. 11955271009